ไอเทม | นักแม่นปืน - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นักแม่นปืน

นักแม่นปืน

นักแม่นปืน นักแม่นปืน
ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นักแม่นปืน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 3 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
นักแม่นปืน1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 12.5%