ไอเทม | Alchemist - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นักแปรธาตุ

Alchemist

Alchemist Alchemist
ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นักแปรธาตุ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 3 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Alchemist1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 12.5%