ไอเทม | แม่มดผมขาว - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา แม่มดผมขาว

แม่มดผมขาว

แม่มดผมขาว แม่มดผมขาว
ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา แม่มดผมขาว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 3 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
แม่มดผมขาว1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 12.5%