ไอเทม | ยักษ์ภูเขา - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา ยักษ์ภูเขา

ยักษ์ภูเขา

ยักษ์ภูเขา ยักษ์ภูเขา
ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา ยักษ์ภูเขา
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 3 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ยักษ์ภูเขา1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 12.5%