ไอเทม | โจรปล้นสะดม - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา โจรปล้นสะดม

โจรปล้นสะดม

โจรปล้นสะดม โจรปล้นสะดม
ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา โจรปล้นสะดม
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 3 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
โจรปล้นสะดม1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 12.5%