ไอเทม | Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master)

Master Monk

Master Monk Master Monk
จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master)1100%
ตำแหน่ง №2
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP2100%
ตำแหน่ง №3
ไอเทมจำนวนโอกาส
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่4100%