ไอเทม | Cinder Matron - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cinder Matron.

Cinder Matron

Cinder Matron Cinder Matron
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cinder Matron.
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Cinder Matron1???