ไอเทม | Rune Master - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rune Master

Rune Master

Rune Master Rune Master
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rune Master
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Rune Master1???