ไอเทม | Valiant Saintess - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Valiant Saintess

Valiant Saintess

Valiant Saintess Valiant Saintess
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Valiant Saintess
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Valiant Saintess1???