ไอเทม | Boreal Fox - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Boreal Fox

Boreal Fox

Boreal Fox Boreal Fox
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Boreal Fox
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Boreal Fox1???