ไอเทม | Crystal Wraith - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Crystal Wraith

Crystal Wraith

Crystal Wraith Crystal Wraith
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Crystal Wraith
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Crystal Wraith1???