ไอเทม | Rambard - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rambard

Rambard

Rambard Rambard
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rambard
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Rambard1???