ไอเทม | Jumbear - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Jumbear

Jumbear

Jumbear Jumbear
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Jumbear
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Jumbear1???