ไอเทม | Landwalker - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Landwalker

Landwalker

Landwalker Landwalker
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Landwalker
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Landwalker1???