ไอเทม | Phobos - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Phobos

Phobos

Phobos Phobos
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Phobos
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Phobos1???