ไอเทม | Unknown - Unknown

Occultist

Occultist Occultist
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Occultist
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Occultist1???