Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Unknown - Unknown

Svalinn

Svalinn Svalinn
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Svalinn
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Svalinn1???