ไอเทม | Cosmo - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cosmo

Cosmo

Cosmo Cosmo
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cosmo
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Cosmo1???