ไอเทม | Rosaleen - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rosaleen

Rosaleen

Rosaleen Rosaleen
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rosaleen
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Rosaleen1???