ไอเทม | Commodora - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Commodora

Commodora

Commodora Commodora
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Commodora
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Commodora1???