ไอเทม | Rowdy Rascals - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rowdy Rascals

Rowdy Rascals

Rowdy Rascals Rowdy Rascals
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Rowdy Rascals
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Rowdy Rascals1???