ไอเทม | Lavanica - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Lavanica

Lavanica

Lavanica Lavanica
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Lavanica
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Lavanica1???