ไอเทม | Professor Ribbit - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Professor Ribbit

Professor Ribbit

Professor Ribbit Professor Ribbit
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Professor Ribbit
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Professor Ribbit1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
กระเป๋า Professor Ribbit I - ได้รับการ์ด Professor Ribbit หรือ Soulstoneกระเป๋า Professor Ribbit I - ได้รับการ์ด Professor Ribbit หรือ Soulstone 1
กระเป๋า Professor Ribbit II - ได้รับการ์ด Professor Ribbit หรือ Soulstoneกระเป๋า Professor Ribbit II - ได้รับการ์ด Professor Ribbit หรือ Soulstone 1