ไอเทม | เทพีอธีนา - จ้างฮีโร่ตำนาน : เทพีอธีนา

เทพีอธีนา

เทพีอธีนา เทพีอธีนา
จ้างฮีโร่ตำนาน : เทพีอธีนา
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพีอธีนา1100%