ไอเทม | มังกรกระดูก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกรกระดูก

มังกรกระดูก

มังกรกระดูก มังกรกระดูก
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกรกระดูก
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
มังกรกระดูก1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Divine HammerDivine Hammer 1