ไอเทม - ฮีโร่

Master Monk

Master Monk Master Monk
จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master)
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown1???

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master)Master Monk - จ้างฮีโร่ชั้นสูง (Kungfu Master) 1 100%