ไอเทม | เทพอานูบิส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอานูบิส

เทพอานูบิส

เทพอานูบิส เทพอานูบิส
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอานูบิส
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพอานูบิส1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Divine HammerDivine Hammer 1