Help us on Patreon, please!

ไอเทม | ไมเคิล - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ไมเคิล

ไมเคิล

ไมเคิล ไมเคิล
ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ไมเคิล
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ไมเคิล1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1