ไอเทม | มังกร 2 หัว - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกร 2 หัว

มังกร 2 หัว

มังกร 2 หัว มังกร 2 หัว
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกร 2 หัว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
มังกร 2 หัว1100%