ไอเทม | นางพญางู - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นางพญางู

นางพญางู

นางพญางู นางพญางู
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน นางพญางู
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
นางพญางู1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 6%