ไอเทม | เจ้าแห่งปีศาจ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าแห่งปีศาจ

เจ้าแห่งปีศาจ

เจ้าแห่งปีศาจ เจ้าแห่งปีศาจ
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เจ้าแห่งปีศาจ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เจ้าแห่งปีศาจ1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 2.5%