ไอเทม | เทพธิดานักล่า - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพธิดานักล่า

เทพธิดานักล่า

เทพธิดานักล่า เทพธิดานักล่า
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพธิดานักล่า
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพธิดานักล่า1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
Heroes Trial L13Unknown - Unknown 1 0.15%
Heroes Trial L14ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 0.15%
Heroes Trial L15ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 0.18%
Heroes Trial L16ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 0.18%
Heroes Trial L17ความสามารถ อักษรโรมัน Lv 9  - วัตถุดิบสำหรับอัพเกรดสกิลรองจาก Lv8 เป็น Lv9 1 0.18%