ไอเทม | ผู้เทรนสัตว์ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ผู้เทรนสัตว์

ผู้เทรนสัตว์

ผู้เทรนสัตว์ ผู้เทรนสัตว์
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ผู้เทรนสัตว์
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ผู้เทรนสัตว์1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 13.5%