ไอเทม | Phantom King - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Phantom King

Phantom King

Phantom King Phantom King
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Phantom King
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Phantom King1100%