ไอเทม | เทพแห่งรัก - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพแห่งรัก

เทพแห่งรัก

เทพแห่งรัก เทพแห่งรัก
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพแห่งรัก
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพแห่งรัก1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 13%