ไอเทม | มังกรน้ำแข็ง - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกรน้ำแข็ง

มังกรน้ำแข็ง

มังกรน้ำแข็ง มังกรน้ำแข็ง
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน มังกรน้ำแข็ง
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
มังกรน้ำแข็ง1100%