ไอเทม | ปีศาจตาเดียว - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ปีศาจตาเดียว

ปีศาจตาเดียว

ปีศาจตาเดียว ปีศาจตาเดียว
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ปีศาจตาเดียว
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ปีศาจตาเดียว1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 1.2%
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 2.5%