ไอเทม | Spirit Mage - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Spirit Mage

Spirit Mage

Spirit Mage Spirit Mage
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Spirit Mage
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Spirit Mage1100%