ไอเทม | ผู้ขับไล่ - จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่

ผู้ขับไล่

ผู้ขับไล่ ผู้ขับไล่
จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Unknown1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่การ์ด Exorcist - จ้างฮีโร่ตำนาน Exorcist ฮีโร่ 1 100%