ไอเทม | เทพอสูร - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอสูร

เทพอสูร

เทพอสูร เทพอสูร
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน เทพอสูร
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพอสูร1100%