ไอเทม | เทพอสูร - สุ่มฮีโร่ในตำนาน เทพอสูร

เทพอสูร

เทพอสูร เทพอสูร
สุ่มฮีโร่ในตำนาน เทพอสูร
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เทพอสูร1100%