ไอเทม | ยักษ์ Orksbane - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ยักษ์ Orksbane

ยักษ์ Orksbane

ยักษ์ Orksbane ยักษ์ Orksbane
ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ยักษ์ Orksbane
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ยักษ์ Orksbane1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 1%
การ์ด ยักษ์ Orksbane - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ยักษ์ Orksbaneการ์ด ยักษ์ Orksbane - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน ยักษ์ Orksbane 1 100%
การ์ดฮีโร่ในตำนาน (กิจกรรม) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ในตำนาน (กิจกรรม) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 12%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 1.2%