ไอเทม | เคาท์แดร็กคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่า

เคาท์แดร็กคูล่า

เคาท์แดร็กคูล่า เคาท์แดร็กคูล่า
ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่า
จำนวนสูงสุด 9999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
เคาท์แดร็กคูล่า1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 0.5%
การ์ดเคาท์แดรกคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่าการ์ดเคาท์แดรกคูล่า - ทำการจ้างฮีโร่ตำนาน เคาท์แดรกคูล่า 1 100%
การ์ดฮีโร่ในตำนาน (กิจกรรม) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ในตำนาน (กิจกรรม) - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 2%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 0.6%
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ I - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 13.5%