Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ตำนาน Minotaur Chieftain

Minotaur Chieftain

Minotaur Chieftain Minotaur Chieftain
จ้างฮีโร่ตำนาน Minotaur Chieftain
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
Minotaur Chieftain1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ด Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ตำนาน Minotaur Chieftainการ์ด Minotaur Chieftain - จ้างฮีโร่ตำนาน Minotaur Chieftain 1 100%