ไอเทม | ปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ปีกแห่งไฟ

ปีกแห่งไฟ

ปีกแห่งไฟ ปีกแห่งไฟ
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ปีกแห่งไฟ
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
ปีกแห่งไฟ1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ปีกแห่งไฟการ์ดปีกแห่งไฟ - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ปีกแห่งไฟ 1 100%