ไอเทม | แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยน

แชมเปี้ยน

แชมเปี้ยน แชมเปี้ยน
จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยน
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 200 Shards

ในเรื่อง

ตำแหน่ง №1
ไอเทมจำนวนโอกาส
แชมเปี้ยน1100%

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 7.35%
การ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยนการ์ด แชมเปี้ยน - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน แชมเปี้ยน 1 100%
การ์ดฮีโร่พิเศษ - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่พิเศษ - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 5%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนานการ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 10.8%
Heroes Trial L9Unknown - Unknown 1 0.12%
Heroes Trial L10Unknown - Unknown 1 0.12%
Heroes Trial L11Unknown - Unknown 1 0.12%
Heroes Trial L12Unknown - Unknown 1 0.15%
บันทึกฝึกฝนบันทึกฝึกฝน - 1 เวลา
อัพ Town Hall ให้ถึง Lv 4
1 100%