ไอเทม | Mastery Essence III - ได้รับค่าสกิล 150,000 EXP

Mastery Essence III

Mastery Essence III Mastery Essence III
ได้รับค่าสกิล 150,000 EXP
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 6000 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท II - ให้รางวัลแบบสุ่ม 5
หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 30