ไอเทม | Mastery Essence II - ได้รับค่าสกิล 30,000 EXP

Mastery Essence II

Mastery Essence II Mastery Essence II
ได้รับค่าสกิล 30,000 EXP
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 1200 Shards

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายากหีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก 1 4.15%
Divine HammerDivine Hammer 10