ไอเทม | Mastery Essence I - ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP