Help us on Patreon, please!

ไอเทม | Blessed Tome III - ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่

Blessed Tome III

Blessed Tome III Blessed Tome III
ได้รับค่า EXP 2,000,000 สำหรับฮีโร่
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 40000 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบปราสาท I - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท I - ให้รางวัลแบบสุ่ม 10
หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม 30
หีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่มหีบปราสาท V - ให้รางวัลแบบสุ่ม 100