ไอเทม | Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่

Blessed Tome II

Blessed Tome II Blessed Tome II
ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 12000 ดาว

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
หีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 2
หีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 3
หีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 5 50%
หีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายากหีบป้อมปราการ - รับเกียรติยศ และ รางวัลหายาก 1 4%
Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆSea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 3
Rare Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างRare Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 4
Mythic Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายMythic Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 5
Legendary Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าLegendary Sea Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 6
หีบ Lonely I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Lonely I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 3
หีบ Lonely I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Lonely I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 4
หีบ Lonely I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Lonely I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 5
หีบ Lonely I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Lonely I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 6
หีบ Lonely II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆหีบ Lonely II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ 5
หีบ Lonely II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่างหีบ Lonely II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง 6
หีบ Lonely II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมายหีบ Lonely II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย 7
หีบ Lonely II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่าหีบ Lonely II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า 8
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 4 เวลา 2 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 11 เวลา 2 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 18 เวลา 2 100%
ลงชื่อประจำวันลงชื่อประจำวัน - 25 เวลา 2 100%